2024-03-04

Монгол хэл, соёлын зуны сургуулийн бүртгэл эхэллээ Two weeks in-country summer course on Mongolian language and culture 2024 is now open

   
2023-08-23

Монгол судлалын зуны сургуулийг зохион байгууллаа

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн нь гадаадын их, дээд сургуульд монгол судлалын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад зориулан “Монгол судлалын зуны сургууль”-ийг 2023 оны 8-р сарын 03-наас 16-ний […]
2018-08-18

Монгол судлалын зуны сургалтыг зохион байгууллаа.

МУИС-ийн Монгол Судлалын Хүрээлэн нь жил бүрийн 8 дугаар сард гадаад орнуудын их дээд сургуульд монгол судлалын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудыг дэмжих, тэдний Монгол улсад ирэх, […]
2018-08-05

Монгол судлалын зуны сургууль зохион байгуулагдаж байна

МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс жил бүрийн зуны амралтаар гадаад орнуудын залуу монгол судлаач, монгол судлалын оюутнуудыг дэмжих, тэдний Монгол Улсад ирэх, сурах боломжийг хангах, монгол судлалыг […]
2016-09-05

Монгол хэл, соёлын зуны сургуулийг зохион байгууллаа

МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс жил бүрийн зуны амралтаар гадаад орнуудын залуу монгол судлаач, монгол судлалын оюутнуудыг дэмжих, тэдний Монгол Улсад ирэх, сурах боломжийг хангах, монгол судлалыг […]