“Марко Поло судлал: Шинэ үр дүн ба сүүлийн үеийн судалгаа” семинар болно