Acta Mongolica сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэлээс гарлаа

МУИС-ийн МСХ-гийн Acta Mongolica сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэлээс гарлаа.  Сэтгүүлд түүх, соёл, хэл, утга зохиол, эх бичиг сурвалж судлалын 30 гаруй өгүүлэл хэвлэгдлээ.