Миягашева Суржана Борисовна “Үхэгсдийн ертөнцийн талаарх монголчуудын төсөөлөл”