Мияваки Жүнко “Зүүнгарын эзэнт гүрний түүхийн судалгааны тойм”