Мияваки Жүнко “Окада Хидэхирогийн түүхийн үзэл, судалгааны тухайд”