Эрдмийн зөвлөл

Др.проф. Д.Заяабаатар

МСХ-ийн захирал
ШУС-ийн захирал


Др. Ж.Лхагвадэмчиг

МСХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
МУИС, ШУС, Антропологи, археологийн тэнхим


Академич Д.Төмөртогоо

Олон Улсын Монгол Судлалын Холбооны
Хүндэт ерөнхийлөгч


Академич С.Нарангэрэл

МУИС
Хууль зүйн сургууль


Др.проф. Ж.Урангуа

МУИС, ШУС
Түүхийн тэнхим


Др.проф. П.Дэлгэржаргал

МУИС, ШУС, ХУС-ийн захирал


Др.проф. С.Баттулга

МУИС, ОУХНУС-ийн захирал


Др.проф. О.Мөнхбат

МУИС, ШУС
Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим


Др.проф. Д.Цэнджав

МУИС, ШУС
Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим


Др.дэд.проф. Ч.Нарантуяа

МУИС, ШУС
Эдийн засгийн тэнхим


Др.дэд.проф. С.Янжинсүрэн

МУИС, ШУС
Философи, шашин судлалын тэнхим


Др. Д.Бум-Очир

МУИС, ШУС
Антропологи, археологийн тэнхим


Др.дэд.проф. У.Эрдэнэбат

МУИС, ШУС
Антропологи, археологийн тэнхим


Др. С.Мөнхбат

МУИС, ШУС
Улс төр судлалын тэнхим