Эрдмийн зөвлөл

Др.проф.Д.Заяабаатар

МСХ-ийн захирал
ШУС-ийн захирал


Академич Д.Төмөртогоо

Монгол хэлний түүхэн хэл зүйн судлал,
Эртний бичигийн дурасхалын судлал


Академич С.Нарангэрэл

МУИС
Хууль зүйн сургууль


Др.проф. Ж.Урангуа

МУИС, ХУС,
Түүхийн тэнхим


Др.проф. П.Дэлгэржаргал

МУИС, ШУС, ХУС-ийн захирал


Др.проф. С.Баттулга

МУИС, ОУХНУС-ийн захирал


Др.проф.О.Мөнхбат

МУИС, ШУС, Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим


Др.проф.Д.Цэнджав

МУИС, ШУС
Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим


Др.дэд проф.Ч.Нарантуяа

МУИС, ШУС
Эдийн засгийн тэнхим


Др.дэд.проф.С.Янжинсүрэн

МУИС, ХУС
Философи, шашин судлалын тэнхим


Дуламын Бум-Очир

Антрополги
Хэл бичгийн ухаан


Др.дэд проф.У.Эрдэнэбат

МУИС, ШУС
Антропологи, археологийн тэнхим


Др.Ж.Лхагвадэмчиг

МСХ-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
МУИС, ШУС, Антропологи, археологийн тэнхим