“Монгол судлалын шилдэг өв” цуврал

“Монгол судлалын шилдэг өв” цувралаар 2017 онд Академич Ц.Дамдинсүрэн бүтээлийн чуулган 9 боть, 2019 онд Академич Ш.Лувсанвандан бүтээлийн чуулган 6 боть хэвлэгдэж уншигч, судлаачдын гарт хүрээд байна.