“Монгол судлалын шилдэг өв” цуврал

“Монгол судлалын шилдэг өв” цувралаар 2017 онд Академич Ц.Дамдинсүрэн бүтээлийн чуулган 9 боть, 2019 онд Академич Ш.Лувсанвандан бүтээлийн чуулган 6 боть, 2021 онд Академич Ч.Жүгдэр бүтээлийн чуулган 2 боть хэвлэгдэж уншигч, судлаачдын гарт хүрээд байна.

 

20. Galbaatar1

Монголын уран зохиолын онол, түүхийн зангилаа асуудлууд: Бүтээл туурвилын эмхэтгэл

Дашлхүмбийн Галбаатар| 2021

Монгол аман зохиол болон бичгийн уран зохиолын туурвил зүйн арга, түүний хөгжлийн явц, чиг хандлага, уламжлал-шинэчлэл болоод орчин үеийн уран зохиолд шилжих үйл явцын онол, түүхийн асуудлыг судалгааны баримт, хэрэглэгдэхүүнд түшиглэн тайлбарлажээ.Дэлгэрэнгүй

20. Galbaatar1

Монголын уран зохиолын онол, түүхийн зангилаа асуудлууд: Бүтээл туурвилын эмхэтгэл

Дашлхүмбийн Галбаатар| 2021

Монгол аман зохиол болон бичгийн уран зохиолын туурвил зүйн арга, түүний хөгжлийн явц, чиг хандлага, уламжлал-шинэчлэл болоод орчин үеийн уран зохиолд шилжих үйл явцын онол, түүхийн асуудлыг судалгааны баримт, хэрэглэгдэхүүнд түшиглэн тайлбарлажээ.Дэлгэрэнгүй