“Монгол сурвалж бичгийн өв” цуврал

 

2015-2016 онд “Монгол сурвалж бичгийн өв” цувралын тэргүүн дугаарт “Юань улсын судар”-ын Дандаа чянсан хэмээх Дэмчигдоржийн орчуулгыг нийт 18 ботиор хэвлэж уншигч, судлаачдын гарт хүргээд байна.