Acta Mongolica сэтгүүл

      МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэнгээс 2002 оноос эхлэн “Acta Mongolica” сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж, дэлхийн монгол судлалын төвүүд болон дотоод гадаадын судлаачдад цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр түгээж байна.

      Тус сэтгүүлд монгол хэл, түүх, антропологи, археологи, соёл, шашин, нийгэм, гүн ухаан, улс төр, эрхзүй, эдийн засаг судлалын чиглэлээр, англи, монгол хэлээр бичсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг мэргэжлийн судлаачдаар уншуулж, санал дүгнэлт гаргуулсны (peer-review) үндсэнд нийтэлдэг бөгөөд редакцын зөвлөлийг дэлхийн монгол судлалын нэр хүндтэй эрдэмтдээр бүрдүүлсэн. Бид цаашид Acta Mongolica сэтгүүлийг олон улсын хянан магадалгаатай, хүлээн зөвшөөрөгдсөн цуврал болгохыг зорьж байна.

Volume: 19 (2021)
 • Volume 19
 • Volume 19
  Volume 18
  Volume 17
  Volume 16
  Volume 15
  Volume 14
  Volume 13
  Volume 12
  Volume 11
  Volume 10
  Volume 9
  Volume 8
  Volume 7
  Volume 6
  Volume 5
  Volume 4
  Volume 3
  Volume 2
  Volume 1