Э.Жаргалмаа (докторант)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан


У.Анхбаяр (магистр)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан


Б.Уранцэцэг (магистр)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан


Э.Уранбилэг (докторант)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан


Х.Бямбасүрэн (магистрант)

Эрдэм шинжилгээний ажилтан